Uncategorized

Chantykoor West Zuidwest “Voorschip weekend” 25 – 27 augustus 2017

Het afgelopChantykoor West Zuidwesten weekend had ik de eer om van de gastvrijheid van het Chantykoor West Zuidwest te genieten, mee te varen en een fotoreportage te maken van het “Voorschip weekend” Harlingen – Terschelling. De weersomstandigheden waren fantastisch, helaas met weinig of geen wind. 

Dus op zaterdag zijn we op de motor van de zeilklipper van Harlingen naar Terschelling gevaren, waar bij binnenkomst het koor, staande op het dek, uit volle borst zeemansliederen zongen. Met een luid applaus van het publiek op de wal was dit een fantastisch welkom op dit mooie waddeneiland.

’s Avonds trad het koor spontaan op vlak bij wat terrasjes waarvan het publiek en kinderen genoten. Als dank voor het optreden werd het hele koor, door iemand uit het publiek, op een heerlijk koel biertje getrakteerd.

Zondag op de terugtocht, stond er toch nog wat wind, zodat de zeilen gehesen konden worden. Een fantastisch weekend kwam zo bij aankomst in de haven van Harlingen, in de late namiddag, tot een einde.

Een gedeelte van de reportage foto’s staan op deze website [Portfolio]>[Reportagefotografie]